Nákup nemovitosti

Vyhledám pro Vás nemovitost dle Vašeho zadání. Provedu Vás procesem nákupu nemovitosti a vyjednám pro vás kupní smlouvu.

Nalezení vhodné nemovitosti

 • Projdeme si společně Vaši představu a požadavky týkající se vašeho záměru.
 • Pro vyhledání požadované nemovitosti/pozemku pracuji se znalostí místních poměrů, čerpám z nabídky soukromých vlastníků, realitních kanceláří či nabídky společností budujících vlastní realitní projekty
 • Pořídím fotodokumentaci a zprostředkuji Vám prohlídku nemovitosti (osobní či virtuální)
 • Zhodnotím technický a stavební stav nemovitosti, zpracuji průzkum rizik a posoudím cenu v místě obvyklou

Zajištění due dilligence

 • Připravím due dilligence
 • Zajistím koordinaci právní, technické a daňové due dilligence
 • Identifikuji rizika a navrhnu řešení
 • Provedu Vás procesem koupě podle portugalského právního řádu
 • Zajistím vše potřebné pro nabití nemovitosti a podpis smlouvy o vlastnictví včetně všech potřebných dokumentů

Vyjednání akvizice nemovitosti

 • Hájím Vaše zájmy
 • Zajistím a zkoordinuji vše potřebné v rámci projednání kupní smlouvy